MŠ Svitávka

Kritéria pro přijetí dětí do mš

Kritéria pro přijetí dětí do mš

Mateřská škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace

 

Školní 457,  679 32 Svitávka

 

Kritéria pro přijímaní dětí

k předškolnímu vzdělávání 

v mateřské škole

pro školní rok 2022/2023

Mateřská škola Svitávka, okres Blansko, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165  odst. 2 písm. b) zákona 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů , o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního možného počtu dětí v mateřské škole.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok dle Zákona č. 561/2004 Sb.)

 

 

Předškolní vzdělávání je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit v termínu zápisu do mateřské školy.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin.

 

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami je možné zařadit do běžných tříd mateřských škol pouze na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Při přijímání dětí do mateřské školy se vychází z kritérií uvedených v následující tabulce. Rozhodující je celkový počet bodů. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým bodovým hodnocením.

 

- 1-

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2022/2023

 

 

Kritérium pro přijetí dítěte do mateřské školy

Počet bodů

 

1.

Dítě dovrší nejpozději do 31. srpna 2021 nejméně  věku 5 let

 

15

 

2.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem ve Svitávce.

(ověří zástupkyně ředitelky školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.)

10

 

3.

Dítě dovrší nejpozději do 31. srpna 2021  věku 4 let.

11

 

4.

Dítě dovrší nejpozději do 31. srpna 2021  věku 3 let.

10

 

 

5.

Pravidelná celodenní docházka dítěte do MŠ.

7

             

       

Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3 rozhoduje

o přijetí dítěte ředitelka mateřské školy.

 

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

(nutné doložit při zápisu):

*  rodný list dítěte

*  vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“

*  vyplněnou „Přílohu k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“

   - s potvrzením o zdravotním stavu a řádném očkování dítěte od dětského

    lékaře.

*občanský průkaz

 

Místo trvalého pobytu u spádových dětí ověří zástupkyně ředitelky školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Poznámky:

  V případě shodného počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte ( přednost

dostanou starší děti ). V případě shodnosti data narození bude určeno pořadí podle abecedního pořadí příjmení a jména dítěte.

 

Posuzovány jsou žádosti podané dne  10. 5. 2022 v době od 7.30 – do 15.00 hod.

 

Ve Svitávce  dne 19. 4. 2022

                                 

                                                                                               Jaroslava Nevrlíková

                                                                       zástupkyně ředitelky MŠ, statutární orgán

Datum vložení: 20. 4. 2022 18:55
Datum poslední aktualizace: 20. 4. 2022 19:03
Autor: Gabriela Sekaninová

O nás

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 30. 3. 2023, 14:26:46

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 3. 2023
déšť 13 °C 5 °C
pátek 31. 3. slabý déšť 10/4 °C
sobota 1. 4. déšť 9/1 °C
neděle 2. 4. slabý déšť 11/5 °C